W NASZYM SPOŁECZEŃSTWIE

Wprawdzie praktyka do­starcza niewielu takich przykładów, jednakże moż­na by uznać za wątpliwe, czy w warunkach spo­łeczności osiadłych, partykularnych, żyjących we względnym odosobnieniu i kultywujących swoje dawne tradycje kulturowe i obyczajowe kariera środków masowego przekazu mogłaby być karierą tak gwałtowną i burzliwą; niewykluczone, że po prostu zabrakłoby zapotrzebowania na nie i istot­nej społecznej aprobaty, koniecznej do ich rozwoju. W naszym społeczeństwie jednak taka sytuacja nie istnieje. Polska, jak rzadko który kraj Europy, jest dzisiaj produktem wielkiej migracji odbywa­jącej się w różnych kierunkach: a więc, tuż po woj­nie, wielkiej migracji ludzi ze wschodu na zachód, na Ziemie Odzyskane; później, w ramach burzli­wego procesu industrializacji, równie potężnej mi­gracji ze wsi do miast, od zajęć rolniczych do prze­mysłu; wreszcie przez cały czas trwania tych wę- lrówek odbywa się u nas w formie ciągłej proces migracji pionowej, a więc wspinania się coraz no­wych jednostek, a czasem całych kręgów społecz­nych, po drabinie społecznego i cywilizacyjnego awansu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.