PROBLEM LUDZKOŚCI

Odpowiedź na to pytanie jest obec­nie głównym problemem, przed którym staje ludz­kość jako całość, a zwłaszcza kraje wysoko roz­winięte. Jeśli nie chcemy negować tego problemu, co znaczyłoby po prostu wyznaczenie sobie bliż­szego czy dalszego terminu samobójstwa przez spo­łeczeństwa bogate, zasobne lub przynajmniej znaj­dujące się na szczeblu uprzemysłowienia, oraz od­rzucimy wszelkie pomysły masowego ludobójstwa (przed nimi wzdraga się nie tylko odruch moralny, ale — jak czytamy to w wielu publikacjach — tak­że zwykły zmysł praktyczny, gdyż największe na­wet kataklizmy wojenne nie są w stanie zatrzymać przyrostu naturalnego), pozostają jedynie dwa roz­wiązania, a właściwie dwa środki, które działać muszą równocześnie: po pierwsze zatrzymanie gwałtownego przyrostu ludności w rejonach nę­dzy, po drugie rozwinięcie produkcji, zwłaszcza rol­nej, krajów zacofanych na tyle, aby mogły zaspo­kajać swoje potrzeby w zakresie podstawowego wy­żywienia ludności. Oba te zadania warunkują się wzajemnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na blogu! Pisane bloga to jedna z wielu moich pasji! Zdecydowałam się pisać tutaj o mediach i reklamie bo to temat wciąż aktualny i na pewno wielu z was szuka informacji aby być z tym na bieżąco. Zapraszam do czytania i komentowania lub skorzystania z formularza kontaktowego. Pozdrawiam Izabela
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.